Priėmimo tvarka

Kur kreiptis, norint apgyvendinti asmenį globos namuose „Senevita“?

Asmuo turi teisę pasirinkti globos namus, kuriuose norėtų gyventi.

Norėdamas gauti socialines paslaugas globos namuose „Senevita“ asmuo arba jo globėjas gali kreiptis paslaugų tiesiogiai į globos namų administraciją. Asmuo apgyvendinamas sudarius Apmokėjimo už socialines paslaugas sutartį su pačiu gyventoju arba jo globėju.

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų finansavimo asmuo ar jo globėjas raštišku prašymu gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. 

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, priėmęs sprendimą siųsti asmenį į mūsų globos namus, jį informuoja raštu.

Reikalingi dokumentai

Apgyvendinamas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Pensininko pažymėjimą;

3. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turi nustatytus specialiuosius poreikius arba darbingumo lygį);

4. Pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą;

5. Kompensuojamų vaistų pasą;

6. Turimus medicininius išrašus (iš poliklinikos, ligoninės).

Paslaugų kaina:

  • 26 EUR per parą (dvidešimt šeši eurai) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • 29 EUR per parą (dvidešimt devyni eurai) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.  

Mokėjimo tvarka asmenims, turintiems savivaldybės siuntimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų

Asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens gyvenamosios vietos savivaldybė, kuri nustato asmens socialinių paslaugų poreikį.

Asmens finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas negali turėti įtakos asmens galimybėms gauti socialines paslaugas, kurių poreikis asmeniui nustatytas.

Socialiniai darbuotojai, nustatantys asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, konsultuoja asmenis finansinių galimybių vertinimo, mokėjimo už socialines paslaugas šaltinių parinkimo klausimais ir jiems tarpininkauja.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už  socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 68 – 2510)  

Mokejimo tvarka asmenims, sudarantiems Apmokėjimo už socialines paslaugas sutartį su globos namais

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą. Asmuo arba jo globėjas sudaro Apmokėjimo už socialines paslaugas sutartį su globos namais ir moka nustatytą paslaugų kainą.  

Atvykdamas į globos namus asmuo (arba jo artimieji) turi:

1. Pateikti visus reikiamus dokumentus;

2. Pateikti globos namų personalui visą reikiamą informaciją apie asmens socialinius poreikius ir sveikatos būklę;

3. Atsivežti gydytojo paskirtus ir nesuvartotus vaistus;

4. Atsivežti švarius, tinkamus dėvėti viršutinius ir apatinius rūbus, avalynę;

5. Atsivežti turimą kompensacinę techniką (neįgaliojo vežimėlį, vaikštynę, ramentus ar kitą asmeniui paskirtą kompensacinę techniką);

6. Atsivežti kitus asmeninius daiktus pagal asmens norus ir poreikius.