Darbuotojų atlyginimai

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų einančių  
šias pareigas, 
skaičius

2017 m.
I ketv.

 Viso personalo, iš jo:

199

588,63 Eur

Slaugos personalas (slaugytojos, slaugytojų padėjėjos)

99

549,59 Eur

Socialinio darbo personalas (socialiniai darbuotojai, soc. darbuotojų padėjėjai)

18

537,18 Eur

Medicininės reabilitacijos personalas (gydytojai, budintys gydytojai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, logoterapeutai, masažuotojai, medicinos psichologai)

28

658,82 Eur

Kitas personalas (ūkio skyrius, valytojos)

38

494,09 Eur