Buities ir asmens higienos paslaugos

Gyventojai aprūpinami būtinomis asmens higienos priemonėmis. Kiekviename korpuse įrengta speciali maudymo patalpa, pritaikyta maudyti žmones su negalia. Savarankiški gyventojai naudojasi kambariuose įrengtais dušais.

Globos namuose teikiamos kirpimo paslaugos. Gyventojų drabužiai skalbiami globos namų skalbykloje.

Teikiamos gyvenamųjų ir bendrų patalpų valymo, dezinfekavimo ir remonto paslaugos.

Buities ir asmens higienos paslaugos