Asmens duomenų apsauga

2018 m. rugsėjo 3 d. VšĮ „Senevita“ direktoriaus įsakymu Nr.(1.4)-12. paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Duomenų apsaugos pareigūnas Vaidas Šalaševičius, +370 698 08419,   el. p. vaidas@justicija.eu.

VšĮ "Senevita" asmens duomenų apsaugos politika
VšĮ "Senevita" asmens duomenų tvarkymo taisyklės